بهار آمده، تنها بهار می‌داند
که قدر یار سفرکرده یار می‌داند

رها شده‌ست و گرفتار قلب من، این را
کسی که شد به غم تو دچار می‌داند

چه‌ها به روز من آورد شب، شب چشمت
فقط  مدّبر لیل و نهار می‌داند

بهار غیر شقایق گلی نخواهم چید
که داغدار، غم ِ داغدار می‌داند

تو آمدی، غم شیرین و شادی تلخی ست 
چنان که عاشق چشم‌انتظار می‌داند

برای ماندنت اسفند دود خواهم کرد
بهار می‌رود اما بهار می‌داند
منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : ماهرویان |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو منبع : |مژگان عباس‌لو
برچسب ها : بهار